Edaspidi peab uute hoonete juures olema elektriautode laadimise võimalus.