Privaatsuspoliitika

Viimati värskendatud: 12. aprill 2020

Privaatsuspoliitika kirjeldab meie põhimõtteid ja protseduure teie andmete kogumise, kasutamise ja avalikustamise kohta meie teenuste kasutamisel ning teie privaatsusõiguseid ja kuidas seadus teid kaitseb.

Kasutame teie isikuandmeid teenuse osutamiseks ja parendamiseks. Teenuse kasutamisega nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Mõisted, mis on kasutusel privaatsuspoliitika kohaldamisel:

Teie all mõeldakse üksikisikut, kes pääseb teenusele juurde ja kasutab seda, või ettevõtet või muud juriidilist isikut, kelle nimel see isik teenusele juurde pääseb või seda kasutab.

Ettevõtte (käesolevas lepingus tähistatakse kas “ettevõte” või “meie”) all peetakse silmas Chargest OÜ-d, Tallinn, Eesti.

Sidusettevõtte all peetakse silmas üksust, mille üle on ettevõttel vähemalt 50% aktsiate, omakapitali või muude väärtpaberite osalus.

Konto tähendab teile loodud personaalset kontot, mis võimaldab pääseda juurde meie teenusele või meie teenuse osadele.

Veebisait viitab Chargestile, millele on juurdepääs aadressil https://www.chargest.eu

Teenus osutab veebisaidile.

Riik tähistab Eestit.

Teenuseosutaja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid Ettevõtte nimel. See viitab kolmandatest isikutest ettevõtetele või eraisikutele, kes töötavad Ettevõttes teenuse hõlbustamiseks, teenuse osutamiseks ettevõtte nimel, teenusega seotud teenuste osutamiseks või ettevõtte abistamiseks teenuse kasutamise analüüsimisel.

Kolmanda osapoole sotsiaalmeediateenus tähendab mis tahes veebisaiti või suhtlusvõrgustikku, mille kaudu kasutaja saab teenuse kasutamiseks sisse logida või konto luua.

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga.

Küpsised on väikesed failid, mille veebisait paigutab teie arvutisse, mobiilseadmesse või muusse seadmesse ning mis sisaldab teie veebisaidi sirvimisajaloo üksikasju selle paljude kasutusvõimaluste hulgas.

Kasutusandmed tähistavad andmeid, mis kogutakse automaatselt kas teenuse kasutamise käigus või teenuse infrastruktuurist endast (näiteks lehe külastuse kestus).

Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogutud andmete liigid:
Isiklikud andmed

Teenuse kasutamise ajal võime paluda teil edastada meile teatud isikut tuvastavat teavet, mida saab kasutada teiega ühenduse võtmiseks või tuvastamiseks. Isiklikult tuvastatav teave võib sisaldada, kuid mitte ainult, järgmist:

E-posti aadress
Ees- ja perekonnanimi
Telefoninumber
Aadress, osariik, provints, postiindeks, linn

Kasutusandmed

Teenuse kasutamisel kogutakse kasutusandmeid automaatselt.

Kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie seadme Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, meie külastatud teenuse lehed, teie külastuse kellaaeg ja kuupäev, nendel lehtedel kulutatud aeg, unikaalne seade identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Kui pääsete teenusele juurde mobiilseadme kaudu, võime me koguda teatud teavet automaatselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutatava mobiilseadme tüübi, teie mobiilseadme kordumatu ID, teie mobiilseadme IP-aadressi, teie mobiiltelefoni operatsioonisüsteem, kasutatava mobiilse Interneti-brauseri tüüp, kordumatud seadme identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Samuti võime koguda teavet, mida teie brauser saadab iga kord, kui külastate meie teenust või kui pääsete teenusele juurde mobiilseadme kaudu.

Jälgimistehnoloogiad ja küpsised

Kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid meie teeninduses toimuva jälgimiseks ja teatud teabe salvestamiseks. Kasutatavateks jälgimistehnoloogiateks on majakad, sildid ja skriptid teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning meie teenuse parendamiseks ja analüüsimiseks.

Võite oma brauseril kästa keelduda kõigist küpsistest või teatada, millal küpsis saadetakse. Kuid kui te küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi te saada mõne meie teenuse osa kasutada.

Küpsised võivad olla püsivad või seansiküpsised. Püsivad küpsised jäävad teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka siis, kui lähete võrguühenduseta, seansiküpsised kustutatakse kohe, kui sulgete oma veebibrauseri.

Kasutame nii sessioon- kui püsivaid küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

Vajalikud / hädavajalikud küpsised

Tüüp: Seansiküpsised

Haldaja: meie

Eesmärk: need küpsised on olulised veebisaidi kaudu pakutavate teenuste pakkumiseks ja võimaldamaks teil mõnda selle funktsiooni kasutada. Need aitavad kasutajaid autentida ja takistada kasutajakontode petturlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me teie taotletud teenuseid osutada ja me kasutame neid küpsiseid ainult nende teenuste pakkumiseks.

Küpsiste eeskirjad / vastuvõtmise küpsised

Tüüp: püsivad küpsised

Haldaja: meie

Eesmärk: Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamisega nõustunud.

Funktsionaalsusküpsised

Tüüp: püsivad küpsised

Haldaja: meie

Eesmärk: Need küpsised võimaldavad meil meeles pidada veebisaidi kasutamisel tehtud valikuid, nagu näiteks sisselogimisandmete või keele-eelistuste meeldejätmine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda teile isiklikumat kogemust ja vältida seda, et peate oma eelistusi iga kord veebisaidi kasutamisel uuesti sisestama.

Jälgimis- ja jõudlusküpsised

Tüüp: püsivad küpsised

Haldaja: kolmandad isikud

Eesmärk: neid küpsiseid kasutatakse veebisaidile suunduva liikluse ja kasutajate veebisaidi kasutamise teabe jälgimiseks. Nende küpsiste kaudu kogutud teave võib otseselt või kaudselt tuvastada teid kui üksikkülastajat. Selle põhjuseks on asjaolu, et kogutud teave on tavaliselt lingitud pseudonüümiga identifikaatoriga, mis on seotud selle seadme abil, mida kasutate veebisaidile pääsemiseks. Samuti võime neid küpsiseid kasutada veebisaidi uute reklaamide, lehtede, funktsioonide või uute funktsioonide testimiseks, et näha, kuidas meie kasutajad neile reageerivad.

Lisateavet meie kasutatavate küpsiste ja küpsiste kohta tehtava valiku kohta leiate meie küpsisteeskirjadest.

Teie isikuandmete kasutamine

Ettevõte võib kasutada isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Pakkuda ja hooldada meie teenust, sealhulgas jälgida meie teenuse kasutamist.
 • Teie konto haldamiseks: teie edastatud isikuandmed võivad anda teile juurdepääsu teenuse erinevatele funktsioonidele, mis on teile registreeritud kasutajana kättesaadavad.
 • Lepingu täitmiseks: teie poolt ostetud toodete, toodete või teenuste ostulepingu või mõne muu meiega sõlmitud lepingu väljatöötamine, järgimine ja kohustuste võtmine.
 • Teiega ühenduse võtmiseks: teiega ühenduse võtmiseks e-posti, telefonikõnede, SMS-i või muude samaväärsete elektrooniliste sidevormide abil, näiteks mobiilirakenduse tõukemärked funktsioonide, toodete või lepinguliste teenustega seotud värskenduste või informatiivse suhtluse kohta, sealhulgas turbevärskendused, kui see on nende rakendamiseks vajalik või mõistlik.
 • Et pakkuda teile uudiseid, eripakkumisi ja üldist teavet meie pakutavate muude kaupade, teenuste ja sündmuste kohta, mis on sarnased juba ostetud toodetele ja teenustele või mille kohta olete päringu esitanud, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud sellist teavet mitte saada.
 • Teie taotluste haldamine.

Võime teie isiklikku teavet jagada järgmistes olukordades:

 • Teenusepakkujatega: võime jagada teie isiklikku teavet teenusepakkujatega, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist ning teiega ühendust võtta.
 • Ettevõtte ülekandmiseks: võime jagada või edastada teie isiklikke andmeid seoses ühinemise, ettevõtte vara müügi, finantseerimise või kogu meie ettevõtte või selle osa omandamisega teisele ettevõttele või selle käigus.
 • Sidusettevõttega: võime jagada teie teavet oma tütarettevõtetega, sellisel juhul nõuame tütarettevõtetelt selle privaatsuspoliitika järgimist. Sidusettevõtete hulka kuuluvad meie emaettevõte ja kõik muud tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või muud ettevõtted, mida me kontrollime või mis on meiega ühise kontrolli all.
 • Äripartneritega: võime jagada teie teavet oma äripartneritega, et pakkuda teile teatud tooteid, teenuseid või tutvustusi.
 • Teiste kasutajatega: kui jagate isiklikku teavet või suhtlete teiste kasutajatega avalikes kohtades muul viisil, võivad seda teavet vaadata kõik kasutajad ja seda võidakse avalikult väljaspool levitada. Kui suhtlete teiste kasutajatega või registreerute kolmanda osapoole sotsiaalse meediateenuse kaudu, võivad teie kolmanda osapoole sotsiaalse meediateenuse kontaktid näha teie nime, profiili, pilte ja teie tegevuse kirjeldust. Samamoodi saavad teised kasutajad vaadata teie tegevuse kirjeldusi, teiega suhelda ja teie profiili vaadata.

Teie isikuandmete säilitamine
Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Me säilitame ja kasutame teie isikuandmeid niivõrd, kuivõrd see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui meilt nõutakse teie andmete säilitamist kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja poliitikate jõustamiseks.

Samuti säilitab ettevõte kasutusandmeid siseanalüüsi jaoks. Kasutusandmeid säilitatakse üldjuhul lühema aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikema aja jooksul säilitama.

Teie isikuandmete edastamine
Teie teavet, sealhulgas isikuandmeid, töödeldakse ettevõtte tööruumides ja muudes kohtades, kus asuvad töötlemisega seotud osapooled. See tähendab, et seda teavet võib edastada arvutitesse ja säilitada arvutites, mis asuvad väljaspool teie osariiki, provintsi, riiki või muud valitsuse jurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused võivad erineda teie jurisdiktsioonist.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb sellise teabe esitamine, tähendab teie nõusolekut selle edastamisega.

Ettevõte võtab kõik mõistlikult vajalikud sammud tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning et teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollid, sealhulgas Teie andmed ja muu isiklik teave.

Teie isikuandmete avalikustamine
Äritehingud

Ettevõte ühinemise, omandamise või vara müügiga võidakse teie isikuandmeid edastada. Teavitame teid enne teie isikuandmete edastamist ja informeerime teid nende suhtes kehtivatest erinevatest privaatsuseeskirjadest.

Õiguskaitse
Teatavatel asjaoludel võidakse ettevõttelt nõuda teie isikuandmete avaldamist, kui see on seadusega nõutud või vastuseks riigiasutuste (nt kohus või valitsusasutus) kehtivatele taotlustele.

Muud juriidilised nõuded
Ettevõte võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, et selline tegevus on vajalik, et:

 • Täita juriidiline kohustus
 • Kaitsta ettevõtte õigusi või vara
 • Teenusega seotud võimalike rikkumiste ärahoidmine või uurimine
 • Kaitsta teenuse kasutajate või avalikkuse isiklikku turvalisust
 • Kaitsta juriidilise vastutuse eest

Teie isikuandmete turvalisus
Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu andmete edastamise viis ega elektrooniline salvestusviis pole 100% turvaline. Ehkki püüame teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada selle täielikku turvalisust.

Üksikasjalik teave teie isikuandmete töötlemise kohta

Teenusepakkujatel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult nende ülesannete täitmiseks meie nimel ja nad on kohustatud neid mitte avaldama ega kasutama muul eesmärgil.

Analüütika

Oma teenuse kasutamise jälgimiseks ja analüüsimiseks võime kasutada kolmanda osapoole teenusepakkujaid.

Statcounter

Statcounter on veebiliikluse analüüsi tööriist. Statcounteri privaatsuseeskirju saate lugeda siit: https://statcounter.com/about/legal/

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele. Me ei kogu teadlikult isikuid tuvastavat teavet alla 13-aastastelt. Kui olete vanem või hooldaja ja teate, et teie laps on meile andnud isikuandmeid, palun võta meiega ühendust. Kui saame teada, et oleme kogunud alla 13-aastaste isikuandmeid ilma vanemate nõusolekut kontrollimata, astume samme selle teabe eemaldamiseks oma serveritest.

Kui peame teie teabe töötlemisel leppima õigusliku alusena ja kui teie riik nõuab vanema nõusolekut, võime enne selle teabe kogumist ja kasutamist nõuda teie vanema nõusolekut.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida meie ei halda. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt üle vaadata iga teie külastatud saidi privaatsuseeskirjad.

Me ei saa kontrollida ega võta endale vastutust kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade ega tavade eest.

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Võime oma privaatsuseeskirju aeg-ajalt värskendada. Teavitame teid kõigist muudatustest, postitades sellele lehele uue privaatsuspoliitika.

Enne muudatuse jõustumist anname teile sellest teada e-posti teel ja / või nähtava teatega meie teenuse kohta ning värskendame selle privaatsuspoliitika ülaosas kuupäeva „Viimane värskendus“.

Teil on soovitatav muudatused selles privaatsuseeskirjas korrapäraselt läbi vaadata. Selle privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad, kui need sellele lehele postitatakse.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuseeskirjade kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta e-posti teel: info@chargest.eu